Zima 2017 - Telgárt - Korytnica

Termín a účastníci:
24.3.2017 - 28.3.2017 (Ľubo, Starý Horský Vlk, Vlado a Zara)
27.3.2017 - 28.3.2017 (Jano)

fotoalbum