Jar 2013 - Cerová vrchovina, Fižakovo - Jesenské

Termín a účastníci:
11. - 13. máj 2013
VH, HH, LH


fotoalbum