Jar 2012 - Strážovské vrchy, Dlžín - Trenčianske Teplice

Termín a účastníci:
19.5.2012 - 20.5.2012 (MK potom odbočka za vysielaním rádiových vln, HH potom odbočka na ľahšiu trasu)
19.5.2012 - 21.5.2012 ráno (Anna F, PF potom k zubaři)
19.5.2012 - 21.5.2012 poobede (VH, LH)


fotoalbum