Zima 2008 - Telgárt - Korytnica

Termín a účastníci:
25.3.2008 - 28.3.2008 (VH, LH)
25.3.2008 - 29.3.2008 (Ľubo, Vlado, Snowy)
27.3.2008 - 29.3.2008 (Jano H)

fotoalbum