Jaro 2001 - Králícký Sněľník

Králický Sněľník byl uľ několik let vehementně prosazován ze strany MK, který tam dosud nikdy nebyl - tentokrát na něj přes mírné protesty LH konečně doąlo. Zvolen dubnový termín, aby nenadále neudeřil hic, nepřítel vejletníka.

Sraz v pátek večer v Králíkách: MK a VH dorazili motoráčky přes Ústí n/O. a Letohrad, na nádraľí uľ čekal HH, který dojel o trochu dřív, obhlédl okolí a vytipoval vhodné místo ke spaní v blízkém bunkru. Posléze dorazil stopem PF a díky GSM technologiím byl odchycen i kdyľ bukr leľící kousek od kolejí ve tmě minul.

Ráno přes louky po bunkrové linii do Prostřední Lipky (kolem výrobny betonových plotů a pracovní obuvi, dále kolem vojenského muzea - snad otevřeného, s nějakými tančíky za plotem), kde jiľ čekal LH: dorazil den předtím do Hanuąovic a přespal pod mostem, ráno se pak dostal do Králík kdyľ stopnul jakési dřevorubce ("tos měl jít do Hanuąovic na nádraľí, tam je hospoda votevřená celou noc!") a obchodního cestujícího na Fiatu - furgonku. Na nádraľí se pak ptal po čtyřech zbylejch vejletníkách - paní u vokýnka nic nevědela, ale poskytla nutnou energii na dobití LH GSM Siemense ("Jeątě budeme nabíjet?"). Spojení bylo navázáno, bod střetu domluven (Prostřední Lipka). Paní určila azimut a LH pěąky doąel do Prostřední Lipky, kde ve smíąeném zboľí posnídal a u laskavé prodavačky, studujíce místní reálie ("Pan je tady vod těch bunkrů"), si naplno dobil mobil.

Z Lipky vedla cesta chvíli po silnici, od Tvaroľných děr stoupání na vrchol Sněľníku. Hic se vskutku nekonal:

Nahoře se ztratil MK (minul ostatní choulící se za větrem a ąel dál po hřebeni) a museli jsme se svolávat mobily. Pokračování kousek po hranici, poté odklon směrem na Ramzovou. Nocleh jako obvykle na verandě zavřené chaty. Zde za dramatických okolností doslouľil primus turistskij Ogoňok.

To jeątě Marek, nic zlého netuąe, kuchtí.

Prásk, vyąlehly plameny a Markovo kolena zůstala vobnaľená.

Ráno jsme (kromě MK, bručel něco vo kradení a měl pravdu) seľrali brambory nalezené poblíľ chaty v pytlíku a upečené v pahřebě.

Následoval bahnitý sestup. Hledali jsme chatu, podle mapy tam mala někde být, pro daląí byváček. V mlze jsme se různě stráceli, míjely, potkávali nicméně vhodné místo k noclehu jsme nenaąli. Zatočili jsme do Lipové a rozhodli se, ľe protentokrát balíme. MK osvědčil svou praktičnost a poslal sms v přesně definovaného tvaru na přesně definovanou adresu a obratem dostal spojení z Lipové.

Čekajíce na vláček v Lipové.

A tak vąichni dorazili domů, k veliké radosti svých blízkých, vo den dřív.